Κατηγορίες
Banner Αριστερό 1
Newsletter Περισσότερα
Banner Αριστερό 2
Αριστερο3
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΩΝ » ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΔΡΩΝ ΜΕ NIMONIC

                                        ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΔΡΩΝ

    •    Παραλαβή εδρών βαλβίδων
    •    Καθαρισμός και αμμοβολή
    •    Οπτικός έλεγχος
    •    Λήψη αρχικών μετρήσεων
    •    Έλεγχος με διεισδυτικά υγρά  (DYE CHECK)
    •    Τόρνευση των φθαρμένων  εδρών μέχρι να φτάσουμε σε υγιές                        
μέταλλο, δίχως καψίματα και ρωγματώσεις 
    •    Προθέρμανση
    •    Αναγόμωση με ανοξείδωτο σύρμα  ΤΗΕRΜΑΝΙΤ Χ (ΕR 307)                        
σε πρόσωπα,διάμετρο και έδρα     
    •    Τόρνευση, κατασκευή υποδομής στελλίτη                                                        
και εναπόθεση στελλίτη περίπου 6 mm                                      
    •    Προθέρμανση στους 300οC
    •    Τελικά πάσα αναγόμωσης με σύρμα  STELKAY 6 – G
παραγωγής                   SOUDOKAY SA Bελγίου                          
    •    Διατήρηση της θερμοκρασίας (300οC) σε όλα τα πάσα της τελικής                
αναγόμωσης     
    •    Σκληρότητα εναποτιθέμενου μετάλλου 39 RC στους 400οC
    •    Αργή ψύξη σε θερμοκρασία περιβάλλοντος
    •    Τόρνευση ώστε η βαλβίδα να αποκτήσει τις standard  διαστάσεις της.
    •    Ρεκτιφιέ επιφανείας επαφής έδρας – βαλβίδας
    •    Μαρκάρισμα με τα στοιχεία του μηχανουργείου



                          ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΔΡΩΝ ΝΙΜΟΝΙC 
 
    •    Παραλαβή εδρών
    •    Ελεγχος με διεισδυτικά υγρά (DYE CHECK) για τον εντοπισμό                     
τυχόν κρακ          
    •    Τόρνευση  εδρας
    •    Προθέρμανση 300 – 350 ο C
    •    Διατήρηση της θερμοκρασίας καθ΄ όλη τη διάρκεια της αναγόμωσης
    •    Στρώσεις αναγόμωση έως 10
    •    Αποτατική επαναφορά : 4 ώρες στους 650ο C.
    •    Ακολούθως αργή ψύξη σε θερμοκρασία περιβάλλοντος,
          με προφύλαξη από ρεύματα αέρος
    •    Τόρνευση στις τελικές διαστάσεις βάση κατασκευαστικών μέτρων
    •    Μαρκάρισμα με τα στοιχεία του μηχανουργείου μας

 

 

ΕΔΡΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΕΔΡΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
 
ΕΔΡΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ
ΕΔΡΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ
 
ΕΔΡΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΕΔΡΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
 
ΕΔΡΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ
ΕΔΡΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ
 
ΕΔΡΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ
ΕΔΡΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ
 
ΑΜΜΟΒΟΛΗ ΕΔΡΑΣ
ΑΜΜΟΒΟΛΗ ΕΔΡΑΣ
 
RYE-CHECK ΕΔΡΑΣ
RYE-CHECK ΕΔΡΑΣ
 
ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΔΡΑΣ ΜΕ ΣΤΕΛΗΤΗ
ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΔΡΑΣ ΜΕ ΣΤΕΛΗΤΗ
 
ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΔΡΑΣ ΜΕ NIMONIC
ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΔΡΑΣ ΜΕ NIMONIC
 
Εμφάνιση 1 έως 9 (από 13 προϊόντα) Αποτελέσματα:  1  2  [Επομ. >>] 
Banner Δεξί 1 [200xX]
Banner Δεξί 2 [200xX]
Banner Δεξί 3
VALVES SPINDLES