Κατηγορίες
Banner Αριστερό 1
Newsletter Περισσότερα
Banner Αριστερό 2
Αριστερο3
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΩΝ » ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΔΡΩΝ ΜΕ NIMONIC

                                        ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΔΡΩΝ

    •    Παραλαβή εδρών βαλβίδων
    •    Καθαρισμός και αμμοβολή
    •    Οπτικός έλεγχος
    •    Λήψη αρχικών μετρήσεων
    •    Έλεγχος με διεισδυτικά υγρά  (DYE CHECK)
    •    Τόρνευση των φθαρμένων  εδρών μέχρι να φτάσουμε σε υγιές                        
μέταλλο, δίχως καψίματα και ρωγματώσεις 
    •    Προθέρμανση
    •    Αναγόμωση με ανοξείδωτο σύρμα  ΤΗΕRΜΑΝΙΤ Χ (ΕR 307)                        
σε πρόσωπα,διάμετρο και έδρα     
    •    Τόρνευση, κατασκευή υποδομής στελλίτη                                                        
και εναπόθεση στελλίτη περίπου 6 mm                                      
    •    Προθέρμανση στους 300οC
    •    Τελικά πάσα αναγόμωσης με σύρμα  STELKAY 6 – G
παραγωγής                   SOUDOKAY SA Bελγίου                          
    •    Διατήρηση της θερμοκρασίας (300οC) σε όλα τα πάσα της τελικής                
αναγόμωσης     
    •    Σκληρότητα εναποτιθέμενου μετάλλου 39 RC στους 400οC
    •    Αργή ψύξη σε θερμοκρασία περιβάλλοντος
    •    Τόρνευση ώστε η βαλβίδα να αποκτήσει τις standard  διαστάσεις της.
    •    Ρεκτιφιέ επιφανείας επαφής έδρας – βαλβίδας
    •    Μαρκάρισμα με τα στοιχεία του μηχανουργείου                          ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΔΡΩΝ ΝΙΜΟΝΙC 
 
    •    Παραλαβή εδρών
    •    Ελεγχος με διεισδυτικά υγρά (DYE CHECK) για τον εντοπισμό                     
τυχόν κρακ          
    •    Τόρνευση  εδρας
    •    Προθέρμανση 300 – 350 ο C
    •    Διατήρηση της θερμοκρασίας καθ΄ όλη τη διάρκεια της αναγόμωσης
    •    Στρώσεις αναγόμωση έως 10
    •    Αποτατική επαναφορά : 4 ώρες στους 650ο C.
    •    Ακολούθως αργή ψύξη σε θερμοκρασία περιβάλλοντος,
          με προφύλαξη από ρεύματα αέρος
    •    Τόρνευση στις τελικές διαστάσεις βάση κατασκευαστικών μέτρων
    •    Μαρκάρισμα με τα στοιχεία του μηχανουργείου μας

 

 

ΚΡΑΚ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΣΕ ΕΔΡΑ
ΚΡΑΚ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΣΕ ΕΔΡΑ
 
ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΔΡΑΣ ΓΙΑ ΠΛΟΙΟ
ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΔΡΑΣ ΓΙΑ ΠΛΟΙΟ
 
ΕΔΡΕΣ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ Η ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΩΛΗΣΗ
ΕΔΡΕΣ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ Η ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΩΛΗΣΗ
 
ΕΔΡΕΣ ΠΡΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΩΛΗΣΗ
ΕΔΡΕΣ ΠΡΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΩΛΗΣΗ
 
Εμφάνιση 10 έως 13 (από 13 προϊόντα) Αποτελέσματα: [<< Προηγ.]   1  2 
Banner Δεξί 1 [200xX]
Banner Δεξί 2 [200xX]
Banner Δεξί 3
VALVES SPINDLES