Κατηγορίες
Banner Αριστερό 1
Newsletter Περισσότερα
Banner Αριστερό 2
Αριστερο3
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΩΝ

 

Είμαστε ειδικοί στις επισκευές και αναγομώσεις όλων των τύπων ανταλλακτικών πλοίων όπως κεφαλών εμβόλου, εμβόλων ηλεκτρομηχανής , εμβόλων αλουμινίου, βαλβίδων, εδρών, καπακιών, βάκτρων, βαλβιδοφόρων, ποδιών , καθώς και σε μηχανουργικές εργασίες που αφορούν στον τομέα μας. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι πιστοποιημένα και βάση των προδιαγραφών και των απαιτήσεων του πελάτη .

Banner Δεξί 1 [200xX]
Banner Δεξί 2 [200xX]
Banner Δεξί 3
VALVES SPINDLES