Κατηγορίες
Banner Αριστερό 1
Newsletter Περισσότερα
Banner Αριστερό 2
Αριστερο3
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΩΝ » ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΟΛΙΚΗ & ΜΕ NIMONIC

                           ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΟΛΙΚΗ 


      •    Παραλαβή βαλβίδος  
      •    Καθαρισμός και αμμοβολή
      •    Οπτικός έλεγχος
      •    Λήψη αρχικών μετρήσεων
      •    Τόρνευση των φθαρμένων βαλβίδων μέχρι να φτάσουμε
  σε                         υγιές μέταλλο, δίχως καψίματα και ρωγματώσεις           
      •    Έλεγχος με διεισδυτικά υγρά (DYE CHECK)
      •    Προθέρμανση 1500 C
      •    Συγκόλληση κρακ αν απαιτείται
      •    Αναγόμωση με ανοξείδωτο σύρμα  σε διάμετρο και έδρα
      •    Τόρνευση,
      •    Προθέρμανση 300 C
      •    Υποδομή στελλίτη και εναπόθεση στελλίτη περίπου 6 mm.
      •    Προθέρμανση στους 300οC
      •    Τελικά πάσα αναγόμωσης με σύρμα  STELKAY 6 – G  
      •    Διατήρηση της θερμοκρασίας (300οC) σε όλα τα πάσα                                   
  της τελικής αναγόμωσης
      •    Σκληρότητα εναποτιθέμενου μετάλλου 39 RC στους 400οC .
      •    Αργή ψύξη σε θερμοκρασία περιβάλλοντος
      •    Τόρνευση ώστε η βαλβίδα να αποκτήσει τις standard                                 
        διαστάσεις της               
      •    Ρεκτιφιέ επιφανείας επαφής έδρας – βαλβίδας
      •    Μαρκάρισμα με τα στοιχεία του μηχανουργείου
   


            ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΧΩΡΟ ΚΑΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ
   
      •    Καθαρισμός αμμοβολή
      •    Προτόρνευση χώρου καύσεως
      •    DYE – CHECK  και εντοπισμός κρακ
      •    Προθέρμανση στους 150οC
      •    Αναγόμωση με ανοξείδωτο χάλυβα  στο πέλμα στης βαλβίδας                 316L
      •    Τόρνευση στις τελικές διαστάσεις με βάση το σχέδιο                                     
  του κατασκευαστή                 
      •    Άνοιγμα οπών και σπειρωμάτων στο πέλμα
      •    Μαρκάρισμα βαλβίδα με στοιχεία μηχανουργείου
   


           ΚΑΛΑΜΙΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ

      •    Αρχικές μετρήσεις
      •    Αρχική κατεργασία στο ρεκτιφιέ, ωσότου έχουμε                                            
  καθαρή διάμετρο
      •    Σκληρή επιχρωμίωση
      •    Τελική κατεργασία στο ρεκτιφιέ στις standard  διαστάσεις           ANAΓΟΜΩΣΗ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΝΙΜΟΝΙC
      
      •    Τόρνευση και έλεγχος με διεισδυτικά υγρά
      •    Προθέρμανση 300 – 350 ο C
      •    Διατήρηση της θερμοκρασίας καθ΄ όλη τη διάρκεια της                                   αναγόμωσης
      •    Σύρμα αναγόμωσης THERMANIT 617 Φ1,2 mm ή
            U 520 Co – G F1.6 mm
      •    Στρώσεις αναγόμωση έως 10
      •    Αποτατική επαναφορά : 4 ώρες στους 650ο C.
      •    Ακολούθως αργή ψύξη σε θερμοκρασία περιβάλλοντος,
            με προφύλαξη από ρεύματα αέρος
      •    Τόρνευση έδρας βαλβίδος και ρεκτιφιέ
      •    Τόρνευση χώρου καύσεως
      •    Χρωμίωση καλαμιού εφόσον απαιτείται
      •    Μαρκάρισμα με τα στοιχεία του μηχανουργείου


         

 

ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ
ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ
 
ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ
ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ
 
ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
 
ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ
ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ
 
RYE-CHECK ΒΑΛΒΙΔΑΣ
RYE-CHECK ΒΑΛΒΙΔΑΣ
 
ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΒΑΛΒΙΔΑΣ
ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΒΑΛΒΙΔΑΣ
 
ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
 
ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΓΙΑ ΠΛΟΙΟ
ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΓΙΑ ΠΛΟΙΟ
 
ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΜΕ NIMONIC
ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΜΕ NIMONIC
 
Εμφάνιση 1 έως 9 (από 16 προϊόντα) Αποτελέσματα:  1  2  [Επομ. >>] 
Banner Δεξί 1 [200xX]
Banner Δεξί 2 [200xX]
Banner Δεξί 3
VALVES SPINDLES